AKNN

Ruimte in administratie

Ondersteuning bij inkoopprocessen

Wilt u als zorgaanbieder zelfstandig zorg verlenen of wilt u zorg verkopen dan moet u mee doen aan aanbestedingsprocedures. Deze zijn ingewikkeld en vragen veel tijd.

Binnen de JW en WMO zijn gemeenten in de lead om de inkoop van zorg en hulp te regelen. Dat resulteert in een scala van aanbestedingen en eisen aan zorg. Voor de WLZ en ZVW zijn zorgverzekeraars/zorgkantoren verantwoordelijk voor de inkoop.

De administratieve en ICT-processen komen echter steeds meer naar elkaar toe zodat de specifieke kennis over deze processen belangrijker wordt in de komende jaren. 

AKNN kan daarbij ondersteunen en helpen. We hebben jarenlange ervaring met zorginkoop, aanbestedingsprocedures, kwaliteitszorg en contractmanagement. Neem vooral contact op met ons over de ondersteuning op dit gebied.

Nieuws

JW

Groningen

Ieder half jaar kondigt de RIGG een nieuw toetredingsmoment Open House aan en publiceert de dan geldende inkoopdocumenten. Deze inkoopdocumenten worden officieel gepubliceerd op Commerce-hub. Op 10 september 2018 is de nieuwe ronde gestart.

http://www.rigg.nl/Nieuws/1096606.aspx

Drenthe:

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijkeen Transformatiefonds opgericht. Transformatieplannen dienen vóór 1 oktober a.s. ingediend te zijnbij het Ministerie om aanspraak te kunnen maken op dit transformatiebudget. Vanuit dat kaderwillen we het Transformatieplan eind september 2018 definitief vaststellen.

De datum hiervan is 17-09-2018

WMO

Deze is van start gegaan en intussen is de uitslag geweest