AKNN

Ruimte in administratie

Onze visie

Onze visie is dat, naast het excellent verzorgen van administratieve werkzaamheden, wij van mening zijn dat zorgaanbieders hun vak goed moeten uitoefenen. Zij moeten niet bezig zijn met administratieve zaken, waar veel tijd in gaat zitten. AKNN is daarin gespecialiseerd, met als doel de administratieve processen zo goed en correct mogelijk te laten verlopen zonder dat een traject in de praktijk stagneert. Een jongere of volwassene mag geen nadeel ondervinden van een administratief proces.

Proactief Persoonlijk contact, zowel met u als de gemeente kost tijd maar dit is wat wij verstaan onder goede zorg voor u als zorgaanbieder. 

Onze ervaring is dat goede administratieve ondersteuning aan u als zorgaanbieder, vereist dat u moet kunnen doen waar u goed in bent. Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk administratieve last ervaart.